بررسی دامنه (Who is)

به منظور سهولت در انتخاب دامنه، تسریع و تسهیل روند ثبت سفارشات سامانه بررسی دامنه های اینترنتی (Who is) راه اندازی شد. از این پس می توانید از طریق این صفحه امکان ثبت دامنه های موردنظرتان را بررسی کنید.

برای بررسی دامنه، دامنه موردنظرتان ( برای مثال : Example.ir ) را در فیلد زیر نوشته کلید Enter را بر روی صفحه کلید بفشارید.

در انتخاب نام دامنه تنها حروف لاتین، اعداد و خط فاصله مجاز است.

ثبت دامنه های خاص نظیر Example.ac.ir و دامنه هایی نظیر آن که معرف سازمان یا نهاد خاصی است نیازمند کسب اجازه از مرجع مربوطه می باشد.

امیدواریم دامنه موردنظرتان آزاد باشد.