قوانین گیل وب

قوانین مندرج در این صفحه به منظور حفظ منافع ما و کاربران، تنظیم گردیده و کاربران موظف به رعایت آن هستند.

 

خرید و یا استفاده از خدمات ما به معنی پذیرش این قوانین می باشد.

 

قوانین عمومی

حق مالکیت کلیه محتوای سایت متعلق به گیل وب بوده و هرگونه سوء استفاده ممنوع است.

استفاده از نام گیل وب ممنوع است و در صورت مشاهده از مراجع قضایی پیگیری می شود.

 

قوانین طراحی سایت و پشتیبانی فنی

مالکیت سایت های طراحی شده به صورت مادام العمر متعلق به طرف قرداد می باشد.

مالکیت سرویس های خریداری شده برای مشتریان ( مانند : هاست، دامین، پنل ارسال پیامک و … ) دوره ای بوده و مطابق خرید کاربر می باشد.

هزینه تمدید سرویس های خریداری شده برای مشتریان برعهده مالک سرویس و برابر قیمت سرویس در زمان تمدید سرویس می باشد.

کارمزد خدمات جانبی (مانند تمدید سرویس ها، نصب ماژول ها و … ) از مشتریان فاقد سرویس پشتیبانی فنی دریافت می شود.

مشتریان سرویس پشتیبانی فنی در مدت اعتبار سرویس، از کارمزد خدمات جانبی معاف هستند.

هزینه سرویس های جداگانه ( خارجی و داخلی ) مانند دامین، هاست، پوسته و … شامل پشتیبانی فنی نمی شود.

 

قوانین استفاده از پوسته های گیل وب

حذف نام گیل وب از فوتر پوسته ها ممنوع است.

پشتیبانی از پوسته ها تنها از طریق سامانه پشتیبانی صورت می گیرد.

برخورداری از سرویس پشتیبانی مستلزم ثبت آدرس سایت و مالکیت پوسته خریداری شده می باشد.

مالکیت پوسته های خریداری شده مادام العمر بوده و شامل اصلاحات احتمالی نیز می گردد.

مالکیت پوسته های خریداری شده برای یک سایت بوده و استفاده تجاری از آن ها ممنوع است.

تمام حقوق پوسته ها متعلق به گیل وب بوده و هر گرونه سوء استفاده ممنوع می باشد.

با متخلفین بر حسب نوع تخلف و نظر تیم گیل وب برخورد خواهد شد.

در صورت لزوم حق پیگیری قضایی برای گیل وب محفوظ است.

 

گیل وب حق دارد بنا به تشخیص خود این قوانین را تغییر دهد. لذا کاربران می بایست به صورت دوره ای به این صفحه مراجعه کرده و نسبت به تغییرات احتمالی آگاهی کسب کند.